Konsulent tjenester

Produktutvikling av Prototype

Prosessen for å skape et nytt produkt består i å først lage en digital prototype i et CAD program.

Utifra denne 3D modellen lager man en fysisk prototype som man tester før man starter serieproduksjon.

Det krever endel kompetanse å lage de digitale modellene på en måte som er kostnadseffektiv og produksjonsvennlig. 
Mesterplast har lang erfaring med produktutvikling av plastprodukter og tilbyr som konsulent tjenester å utvikle et produkt ifra grunn av.

Fordel med Mesterplast:

  • Kan skape 3D modell ifra skisse eller beskrivelse.
  • 3D printing av modeller og prototype.
  • Lang erfaring med plast.
  • Løser problem knyttet til formbygging og serieproduksjon.


Etter prototypefasen produserer vi produktene i både små og store serier. 

Ta kontakt med oss og vi vil raskt gi tilbakemelding på din ide.